Assalamualaikum Wr Wb

Assalamualaikum (السلام عليكم as-salāmu 'alaykum) merupakan salam dalam Bahasa Arab, dan digunakan oleh kultur Muslim. Salam ini adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dapat merekatkan Ukhuwah Islamiyah umat Muslim di seluruh dunia. Untuk yang mengucapkan salam, hukumnya adalah Sunnah. Sedangkan bagi yang mendengarnya, wajib untuk menjawabnya.

Tulisan Arab Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh - Arti Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh - Gambar Kaligrafi Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hasyr Ayat 23: Dialah Allah, tidak ada ilaah (sesembahan) yang layak kecuali Dia, Maha Rajadiraja, yang Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Mengaruniai rasa aman, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala yang mereka persekutukan.

Tulisan Arab Assalamualaikum Wr Wb


Lafadz Assalamualaikum Wr Wb
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Arti Assalamualaikum Wr Wb
Semoga diberikan keselamatan atasmu, dan rahmat Allah serta berkah-Nya juga kepadamu.

Audio Assalamualaikum Wr Wb


Download MP3 OGG Assalamualaikum Wr Wb
Halaman download audio diatas: Download MP3

Makna Assalamualaikum Wr Wb
Di dalam ayat ini, As-Salaam (Maha Sejahtera) adalah satu dari Nama-nama Agung Allah SWT. Kini, Kita akan mencoba untuk memahami arti, keutamaan dan penggunaan kata Salam.

Sebelum terbitnya fajar Islam, orang Arab biasa menggunakan ungkapan-ungkapan yang lain, seperti Hayakallah yang artinya semoga Allah menjagamu tetap hidup, kemudian Islam memperkenalkan ungkapan Assalamualaikum. Artinya, semoga kamu terselamatkan dari segala duka, kesulitan dan nestapa. Ibnu Al-Arabi di dalam kitabnya Al-Ahkamul Quran mengatakan bahwa Salam adalah salah satu ciri-ciri Allah SWT dan berarti "Semoga Allah menjadi Pelindungmu".

Jika kita hendak memasuki suatu rumah, -sebagaimana yang sudah kita ketahui, memang kita patut mengucap Assalamu alaikum. Cuma saja, ditambah. Disebutkan dalam kitab Fath al-Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, "Dan dikeluarkan oleh Bukhari dalam Adabul-Mufrad dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan," hendaknya mengucap Assalamu alaikum wa 'ala 'ibadillahish-shalihin. (Semoga Allah Memberi keselamatan kepada kita dan hamba-hambaNya yang saleh) bila di dalam rumah tiada seorangpun di dalamnya. Tapi, bilamana di rumah kosong bukan kepunyaan orang muslim, maka yang diucap adalah Assalamu 'ala man ittaba'al-huda (Semoga keselamatan diberi bagi kepada siapa yang dipetunjuki [oleh Allah]). Jika ada yang yang masuk ke rumah dan mengucapkan salam kepada para malaikat, maka itu tidak masalah. Disebutkan dalam Adab asy-Syar'iyyah, karangan Ibnu Muflih al-Hanbali, "Siapa yang masuk ke dalam rumah kosong, patutlah bagi dirinya untuk mengucap salam kepada dirinya sendiri, para malaikat, dan menjawab salamnya sendiri."
Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Reviewed by Cavpo Idezia on Minggu, Februari 28, 2016 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.